Entry 20180307

Hai mươi bốn tiếng trôi qua lâu lắm. Vậy hãy đo bằng số chuyến xe buýt chạy trong ngày đi. Chạy một vòng đã gần một giờ đồng hồ.

Hai mươi năm sau còn xa lắm. Vậy hãy tính bằng tuổi xuân đi. Ngoảnh đi ngoảnh lại, tuổi trẻ hóa ra chỉ còn là “đã từng”.

Một đời người dài lắm. Dài là bao lâu?

Có đủ dài lâu để ta chấp nhận đợi chuyến xe tiếp theo khi bất cẩn đến trễ 5 giây.
Có đủ dài lâu để ta kiên nhẫn chờ một người-như-vậy xuất hiện sau khoảnh khắc vì lầm lỡ mà đánh mất “người”.

Và…

Sẽ là bao lâu cho đến khi chuyến xe ấy tới?
Sẽ mất bao nhiêu thời gian để gặp lại một người như vậy?

Có đáng không khi mất thêm nửa tiếng chờ xe, dù cho đi bộ sẽ về sớm hơn 10 phút.
Có đáng không khi để dành cả đời trông mong một ai đó, dù người tốt hơn vẫn luôn bên cạnh mình.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s