Vài dòng | Lines | 一些行

Lâu rồi không viết Nhật kí, điện tử lẫn viết tay. Có rất nhiều điều muốn tâm sự, có những áp lực cần được giãi bày.

It’s been a long time since I last wrote diary, both typing and hand writing. There is a big deal of things needing to be told and lots of pressure needing to be shared.

好久没写日记了。有很多的事情要谈谈,也有很多的压力真的想跟您分享。

Nhưng đã là một giờ sáng rồi. Cần phải đi ngủ để giữ gìn sức khỏe.

But it’s 1a.m now. I need to go to bed early to keep healthy.

但是,早上一点了现在。我要快睡觉,要好好照顾我自己的身体。

Thôi không nói nữa. Tạm biệt.

Okay, I’ll stop right here. Good-bye.

没说了。再见。

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s